Vägstopp hotar rallykubb i Uppland, SBF kallar till work shops om vision, "Standard" och funktionärer är grunden och A-traktor-generationen vann över "Greta"!

Blogg

Att rallysporten lever under visst hot är omöjligt att blunda för och då tänker jag inte enbart på sviktande antalet anmälda till tävlingarna, inte heller på att det blir allt svårare att engagera funktionärer. Detta även om de som ändå känner sig manade blir allt äldre och där många redan passerat ”bäst före”, men ändå fortsatt är den grund som hela sporten vilar på. Ett ännu större hot och då snackar vi riktig stort hot, är att stora skogsägare/väghållare blir allt mer restriktiva med att låna ut vägar. Fortsatt tack och lov, är dock mindre väghållare mer positiva och många har förstått hur bra det är för både deras vägar och inte minst ekonomin, när motorklubbarna hjälper till att hålla vägarna i skick. Ett bra exempel är TV-Svängens klassiker ”Stänkelösa” där halva sträckan är Sveaskogs och utan rally hade nog dessa kilometer varit mer eller mindre igenväxta idag. 2022 var sträckan cirka sju kilometer lång och i dess glans dagar som vid SM 1971 kunde TV-Svängen på samma område bjuda på en sträcka som var 25 kilometer lång. De 18 kilometer som saknas av Stänkelösa idag är igenväxta och till största del oframkomliga med bil. Tack vare klubbens goda förhållande till Sveaskog så hålls dock vägarna i bra skick trots att där är få hus och att det mesta av skogsavverkningen nu är klar. För så krass är verkligheten, att utan skog att avverka och timmerbilar som kör är Sveaskogs intresse för vägarna tämligen ljummet.

Foto: Kristian Lindberg

Än värre är det där finska koncernen Stora Enso äger skog vilket jag tidigare fått en del information om. En klubb som nu möter totalstopp är Uppländska Skutskärs MS som efter besked från Stora Enso till och med ser mörkt på klubbens existens. En som engagerat sig stark i frågan är klubbens före detta ordförande och tävlingsledare Kurt Eliasson. Han berättar att rallyt arrangeras sedan 1970 och delvis under hans ledning de senaste 42 åren. Kurt berättar om det goda samarbete klubben haft med det finska jätteföretaget Stora Enso Skog och där klubben hela tiden skött sina åtagande in i minsta detalj.

  Foto: Tommy Svensson

  Man har betalat hyran och följt föreskrifterna för vägåterställning vilket också företaget medger. Nu däremot är det slut enligt ett policybeslut från Strax Enso Skog. Till Skutskärs MS har vägansvarige  svarat. ”Vi gör det vi kan för att minimera utsläppen, och vi har tyvärr en bit kvar innan vi kan ersätt fordonsbränslena i våra skogsmaskiner och lastbilar med helt fossilfria alternativ. Men att minimera  ” onödiga” bilresor är ett sätt att bidra i det lilla, och där kommer tyvärr er verksamhet i kläm.Rallytävlingar är inte förenligt med vår miljöprofil, och jag står helt bakom den åsikten. Jag har absolut inget att klaga på hur ni skött er under tidigare arrangemang, men vårt företag har uppmanat oss att ej längre upplåta vägarna. Det är så det ligger till. Svaret är nu lite längre, men fortfarande gäller mitt nej till biltävlingar.”.Foto: Tommy Svensson

  Tävlingen skulle ha körts den 28 januari men som nu ser ut att ställas in och som argument för dess lilla miljöpåverkan, har Kurt räknat ut vad andra likande verksamheter bidrar med,”Summa bilkörning i samband med rallytävlingen = 11 680 mil (varav själva tävlingen alltså omfattar 280 mil, eller i procent räknat 2,4 %). Summa bilkörning i samband med hockeymatchen = 53 000 mil. Denna summa ska även multipliceras med 26 hemmamatcher per säsong. Summa summarum: 1 378 000 mil (en miljon trehundrasjuttioåtta tusen). Vi kan fortsätta med denna matematik i det oändliga. Ryttartävlingar, Fotboll, Rockkonserter, Bilbingo, Travsport, Orientering, Vasaloppet, Vättern Runt, styrelsemöten hos Stora Enso, etc etc etc… Men dit jag vill komma är: Att det INTE är själva tävlingen som är en eventuell miljöbov, utan resorna till och från. Och att vi har resor till och från i så gott som samtliga sporter, samt i de allra flesta andra publika aktiviteter.”

  Så klart är klubben besvikna på att ett 62-årigt samarbete upphör genom besked i ett kort mail.

  Sätta stopp för rallytävlingar må ha ett symbolvärde att Stora Enso Skog värnar om miljön. Och symbolvärden kan säkert vara viktiga i ett företags policy, utan att i praktiken ha någon som helst positiv inverkan på vare sig utsläpp eller värnande om miljön, menar Kurt Eliasson.

  Här önskar man att Svenska Bilsportförbundet tog upp frågan parallellt med superlångbänken att få tillstånd att köra på allmänna vägar. Nu är jag inte insatt i spelat bakom kulisserna men nu har det gått snart 20 år sedan frågan om allmänna vägar lyftes första gång och än har inget hänt…

  *

  Nästan som en tanke fick jag en fråga om Motorbloggen ville promota förbundets workshops med målsättningen ”Svensk Bilsport ska utveckla och formulera en gemensam väg framåt – en ny strategi!”. Här vill man utveckla tydlig verksamhetsidé som ska ta Svensk Bilsport mot den framtagna visionen.Tre träffar är planerade under hösten.

  Stockholm lördag 24/9 – Scandic Järva Krog

  Umeå lördag 15/10 – Scandic Plaza

  Jönköping söndag 30/10 – Scandic Elmia

  Tiden är densamma för alla tre städer: 13.00-16.00

  SBF skriver, ”Styrelsen presenterade en planerad arbetsprocess på Förbundsmötet i april 2022. Mötet ställde sig positivt till planen som presenterades avseende det fortsatta arbetet. Arbetet går under arbetsnamnet ”Strategi 2030” och bygger på en bred förankring i hela verksamheten – från söder till norr, öst till väst och från bredd till elit.

  Målsättningen är att projektet mynnar ut i en strategi innehållande följande delar:
  • Vision – Hur ska Svensk Bilsport beskrivas 2030? Vilka stjärnor ska vi sikta mot?
  • Verksamhetsidé – Vad ska vi tex göra för att bli fler och bättre?
  • Värdegrund – Hur ska vi vara och bemöta varandra i sociala medier och personliga möten?
  • Prioriterade verksamhetsområden – Vilka områden ska vi fokusera på?
  • Gemensamma förhållningssätt – Hur finner vi bästa samverkan både i och utanför vår rörelse?”.

  *

  Bara att hoppas att många tar sig till någon av de tre workshops och då allra helst de med erfarenhet längst ner på skalan. Alltså alla funktionärer och tävlande i standardklasser för det är trots allt detta som är grunden för bilsporten. Utan stabil grund så betyder tyvärr inte styrdokument, visioner och målsättningar  ett enda litet dyft, utvecklingen går bakåt istället för framåt.

  Foto: Tommy Svensson

  Att många inte känner sig hemma i SBF är ingen hemlighet och det är nog att få in alla eller de allra flesta i gemenskapen som borde vara högsta prioritet. Jag vill absolut inte dissa dessa work shops men min erfarenhet både från jobb och fritid är att det ofta blir ”mycket snack och lite verkstad”. Det sporten behöver nu är en kraftigt utbyggd ”verkstad” där det ägnas mer fokus åt handfasta frågor, där för rallysporten nyckelordet är ”förenkla”. Allt från att arrangera tävlingar till hur de billigaste bilklasserna ska locka fler ungdomar eller för den delen, äldre med lite tunnare plånböcker att börja tävla i Grupp E/VOC och lite dyrare Grupp F.

  Foto: Henrik Åkeson

  Ingen har väl missat att jag åtskilliga gånger uppehållit mig vid det klena intresset från de som tävlar i ”Standard” och väljer bort Rally-SM:s tre olika grenar. Vissa har uppfattat det som att jag inte gillar dessa klasser men som jag också förklarat, det är exakt tvärtom. Men att ha mindre än tio deltagare i en klass som ska ha SM-status menar jag är för lite och då måste där till ett rejält omtag. Har nu lite fåglar som kvittrar, att det börjat lobbas hos ”makthavarna” för att åstadkomma förändring. Bland förslagen finns till exempel kraftigt reducerade startavgifter för ”Standard” något som jag ställer upp till hundra procent på. Annat jag framfört är att skippa stoltheten och öppna upp för både VOC och Grupp E. Kanske låta SverigeSerien ingå i SM-klassen men med egen poängräkning för just VOC:arna. Finns säkert många fler och säkerligen också bättre vägar att välja, men en väg är åtminstone en återvändsgränd, den som provats i två år med menar jag, katastrofal utdelning… 

  *

  Nu är rösträkningen avslutad och som alla vet blev det blått istället för rött de kommande fyra åren som ska sköta ruljangsen. Kan inte utan att le när jag idag läste en rubrik på Kristianstadsbladets ledarsida, ”Generation Greta visade sig vara generation A-traktor”.

  Foto: Tommy Svensson

  Ledartexten handlade om den gigantiska missbedömningen från klimatetablisemanget som hävdade att ungdomarna skulle straffa alla som inte ställde upp på ”Greta” och att det i skolvalen och bland förstagångsväljarna skulle väljas bort alla som inte föll in i hyllningskören. Nu med facit hand så visade det sig att istället för städernas tillbedjan till Greta  var det istället de som kör A.traktor som visade vägen. I texten kan man utläsa att ”om de unga fått bestämma hade högerpartierna varit ännu större än vad de blev i riksdagsvalet”. Författaren drar också slutsatsen att det skrivits spaltkilometer om Greta och ”Fredag för framtiden” medan det inte skrivits alls om de unga som hellre efterfrågar billigare diesel till sina A-traktorer än ekomat i skolmatsalen. Alltså kan man dra slutsatsen att än finns det hopp… 

  *

  Motorbloggen får sin information via officiella pressreleaser, sociala medier och läsarkontakt. Även från avsändare med av dom godkända kanaler på Twitter/Facebook. Varje läsare får själv avgöra om källorna kan anses tillförlitliga. Till Motorbloggen avsänt material betraktas som OK att publicera utan restriktioner såvida inget annat anges. Mail till Motorbloggen skickas på:  tommy.svensson@kristianstadsbladet.se alternativt motorbloggen@telia.com